Hộp công cụ

Cài đặt Pads

Cài đặt Pads

Bộ lọc pad hỗ trợ cài đặt

1. Thêm hai chốt thẳng sau khung bộ lọc. (Khung cho thấy một ô đang mở trong giàn xả của phòng phun hiện tại). Các chốt thẳng sẽ chạy theo chiều dọc, lên và xuống nhưng có thể được định vị theo chiều ngang.

Bạn có thể chèn cặp trên cùng hoặc dưới cùng, không quan trọng đầu nào được chèn trước.

Khung ô nhìn từ đằng trước

Chốt thẳng phía sau khung bộ lọc

2. Đẩy lưới đỡ dây vào khung bộ lọc, trượt lưới lên hoặc xuống để hai chốt thẳng còn lại cũng có thể nằm phía sau khung bộ lọc.

3. Sau khi tất cả bốn chốt thẳng đã ở phía sau khung, hãy trượt giá đỡ vào giữa khung. Không cần phải cố định hoàn toàn giá đỡ.

Mặt sau của khung bộ lọc cho thấy tất cả bốn chốt thẳng được đặt phía sau khung bộ lọc. Những chốt này có thể nhô ra khung nhiều hơn ở đầu này hay đầu kia, tùy thuộc vào mức độ chính giữa mà giá đỡ được định vị trong khung.

Không cần phải định vị hoàn toàn chính giữa giá đỡ dây.

Khung ô nhìn từ đằng sau

Bốn chốt thẳng được đặt phía sau khung bộ lọc

4. Cố định Bộ Lọc Andreae trong khung: gấp nếp gấp phía sau đầu tiên của bộ lọc giữa các chốt cong và khung bộ lọc.

Các chốt sẽ làm thủng lớp nền sợi tổng hợp của bộ lọc khi lắp đặt Bộ Lọc High Efficiency Andreae, nhưng điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ lọc.

Khung ô nhìn từ đằng trước

Bộ lọc được giữ giữa các chốt cong và khung bộ lọc.

Cài đặt Pads

Cài đặt khung pad

Cần có Giá Đỡ Dây Andreae để lắp đặt bộ lọc đệm Andreae kích thước: 20 x 20 inch và 20 x 25 inch (50 x 50 cm và 50 x 63,5 cm).

Cần phải điều chỉnh ban đầu các giá đỡ dây cho vừa vặn.
Dây uống cong cho phép khoảng cách 1/8 inch (0,32 cm) giữa cần xoay giá đỡ dây và vách khung.

Pad đã bị cắt

Ví dụ: đệm 20 x 20 inch (50 x 50 cm) (14 nếp)   

Lắp đặt một lần

Nếu bạn chuyển từ môi trường khác, chúng tôi sẽ cung cấp Giá Đỡ Bộ Lọc Andreae miễn phí.

Vui lòng điền email và khu vực của bạn để tiến hành.