Công nghệ

Tách Theo Quán Tính. Cách thức hoạt động?

Quá trình lọc không bị hạn chế trong việc thu gom các hạt nhờ sự nối tiếp của các khe hở có lưới từ rộng hơn đến nhỏ hơn. Bộ lọc khéo léo của chúng tôi sử dụng một nguyên tắc khác: tách theo quán tính.

Hiện tượng di chuyển khá phổ biến khi lớp phủ lâu khô được sử dụng kết hợp với bộ lọc lưới hoặc sợi thủy tinh. Điều này xảy ra khi luồng không khí kéo ra các hạt đã mắc trong lưới hoặc sợi thủy tinh từ trước. Do đó, các hạt đã lắng đọng sẽ lại di chuyển trong toàn hệ thống.
Tuy nhiên, với nguyên tắc Tách Theo Quán Tính của Bộ Lọc Andreae, các hạt sơn bị giữ lại trong túi giữ bên ngoài luồng khí.Luồng khí đã nạp các hạt sơn (tàn sơn) sẽ chịu một số thay đổi căn bản về hướng. Những hạt sơn này, nặng hơn không khí, đi theo quỹ đạo tiếp tuyến trong luồng khí.
Do đó, các hạt sơn sẽ tích tụ trong các túi giữ bên ngoài luồng khí để luồng khí thoát khỏi bộ lọc mà hầu như không có tàn sơn. Kết quả là, các bộ lọc có sức chứa cao hơn 5 lần so với các bộ lọc lưới thông thường.

Do đó, áp suất tĩnh trong phòng tăng chậm. Điều này có hai lợi thế chính; các buồng phun sẽ được duy trì sạch sẽ hơn trong thời gian lâu hơn và luồng khí xung quang các bộ phận được phủ sẽ nhất quán trong suốt vòng đời của bộ lọc.

1. Luồng khí

Luồng khí vào các túi giữ và đi qua các khúc vặn và cong trong bộ lọc xếp li có thiết kế độc đáo của chúng tôi.

2. Tàn sơn

Các hạt sơn nặng hơn không khí, đi theo quỹ đạo tiếp tuyến trong luồng khí và dần dần tích tụ trong các túi giữ bên ngoài luồng khí.

Điều này giúp loại bỏ hiện tượng di chuyển vốn có đối với các bộ lọc loại sợi thủy tinh và lưới.

3. Cặn Sơn

Cặn sơn tích tụ trong túi giữ lớn, cũng như ở bên cạnh và trước bộ lọc.

Vui lòng điền email và khu vực của bạn để tiến hành.