Technologia

Rozdzielania bezwładnościowego. Jak to działa?

Filtracja nie polega wyłącznie na przechwytywaniu cząsteczek przy zastosowaniu otworów o coraz mniejszych oczkach. Nasze innowacyjne filtry działają na zasadzie rozdzielania bezwładnościowego.

Zjawisko migracji powstaje, kiedy w przypadku wolno schnących powłok stosuje się filtry siatkowe lub z włókna szklanego. Występuje ono wówczas, gdy strumień powietrza wyrywa cząstki wcześniej uwięzione w siatce lub włóknie szklanym. W rezultacie uprzednio zdeponowane cząstki ponownie zaczynają migrować w całym systemie. Niemniej jednak dzięki stosowanej zasadzie rozdzielania bezwładnościowego w filtrach Andreae, cząstki farby pozostają zdeponowane w specjalnie do tego celu przeznaczonych kieszeniach i są oddzielone od strumienia powietrza.

Strumień powietrza zawierający cząstki farby (lakieru) kilkakrotnie zmienia kierunek wewnątrz filtru. Cząstki farby cięższe od powietrza przemieszczają się po stycznej trajektorii w strumieniu powietrza. Zatem cząstki, które gromadzą się w fałdach, poza strumieniem powietrza, pozwalają na swobodny przepływ
powietrza do wyjścia filtra praktycznie bez żadnego osadu. W rezultacie nasze znane filtry o dużej pojemności pyłowej są do 5 razy bardziej chłonne niż zwykłe filtry siatkowe.

W związku z tym ciśnienie statyczne wewnątrz kabiny lakierniczej wzrasta powoli. To posiada dwie główne zalety: kabina lakiernicza pozostaje czysta
dłużej, a obieg powietrza wokół elementów lakierowanych pozostaje jednolity przez cały okres eksploatacji filtrów.

1. Przepływ powietrza

Strumień powietrza zmienia swój kierunek, co powoduje oddzielenie się cząstek farby od strumienia powietrza i zdeponowanie ich w kieszeniach filtra dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze harmonijkowej filtra.

2. Natrysk

Strumień powietrza naładowany cząsteczkami farby zachowuje się podobnie do trajektorii pocisku. Cząsteczki farby cięższe od powietrza stopniowo gromadzą się w kieszeniach poza strumieniem powietrza. To pozwala wyeliminować zjawisko migracji, które powszechnie występują w przypadku filtrów siatkowych lub z włókna szklanego.

3. Osad farby

Cząsteczki farby są zdeponowane w obszernych kieszeniach filtra, jak również po bokach i z przodu filtra.

Podaj swój adres e-mail i region, aby kontynuować.