Andreae Filters – High Capacity

Kết Cấu Cứng

Phạm Vi Sức Chứa

Sức Chứa Hàng Đầu

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Bộ lọc HC Original của Andreae có sức chứa hơn tới 5 lần so với bất kỳ loại bộ lọc nào khác trên thị trường. Nhờ cấu trúc độc đáo của mình mà bộ lọc cho phép có nhiều khu vực lắng sơn hơn và chứa sơn ở sâu hơn và đều hơn. HC được làm bằng các lớp giấy “kraft” nặng, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau thêm các dải giấy lớn trên mặt trước để có sức chứa lớn hơn.

 

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.86

Chất rắn cao 3.43

Sợi Tổng Hợp 3.72

Hiệu quả %

Sơn Mài 93.90

Chất rắn cao 98.30

Sợi Tổng Hợp 98.20

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1 m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 20pa

0.75m/s 30 pa

1.0m/s 40 pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128 pa (có thể lên tới 256)