Andreae Filters – High Efficiency

Kết Cấu Cứng

Lớp Sợi Tổng Hợp

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Bộ Lọc HE Original của Andreae sẽ mang lại hiệu quả lọc gần 100% trong khi vẫn giữ được sức chứa của bộ lọc Andreae Original. HE được làm bằng 2 lớp giấy “kraft” nặng, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau hoàn thiện bằng một lớp sợi tổng hợp ở mặt sau giúp tăng hiệu quả lọc.

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.24

Chất rắn cao 2.70

Sợi Tổng Hợp 2.93

Hiệu quả %

Sơn Mài 97.90

Chất rắn cao 99

Sợi Tổng Hợp 99.40

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1 m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 21pa

0.75m/s 32 pa

1.0m/s 42 pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128 pa (có thể lên tới 256)