Andreae Filters – High Holding

Kết Cấu Cứng

Lớp Sợi Thủy Tinh

Hiệu quả

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Bộ lọc HH Original của Andreae có hiệu quả lọc cao hơn trong khi vẫn giữ được sức cản luồng khí thấp. Điều này có nghĩa là bộ lọc sẽ dùng được lâu hơn, đảm bảo giảm chi phí bảo dưỡng. HH được làm bằng 2 lớp giấy “kraft” nặng, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau, hoàn thiện bằng một lớp sợi thủy tinh giúp tăng sức chứa và hiệu quả lọc.

 

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.14

Chất rắn cao 2.57

Sợi Tổng Hợp 2.79

Hiệu quả %

Sơn Mài 97

Chất rắn cao 98.50

Sợi Tổng Hợp 98.50

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1 m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 20pa

0.75m/s 30pa

1.0m/s 40pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128 pa (có thể lên tới 256)