Andreae Filters – High Productivity

Kết Cấu Cứng

Phạm Vi Sức Chứa

Hiệu Quả

Hiệu Quả

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Bộ lọc HP Original của Andreae kết hợp hiệu suất của các bộ lọc High Capacity và High Efficiency. HP được làm bằng 2 lớp giấy “kraft” nặng, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau, hoàn thiện bằng một lớp sợi tổng hợp và các dải giấy lớn. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho các hoạt động phòng phun có đòi hỏi cao.

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.96

Chất rắn cao 3.55

Sợi Tổng Hợp 3.86

Hiệu quả %

Sơn Mài 98.50

Chất rắn cao 98.80

Sợi Tổng Hợp 99.70

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1 m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 21pa

0.75m/s 32 pa

1.0m/s 42 pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128 pa (có thể lên tới 256)