Andreae Filters – The Original

Kết Cấu Cứng

Lớp Hạn Chế Giãn Nở

Bộ Lọc Kiểu Mẫu

Biểu diễn

Tải Trọng Hiệu quả

Sơn Mài

Chất rắn cao

Thành Phần Sinh Học Sợi Tổng Hợp

Từ hơn 50 năm trở lại đây, Andreae Original đã trở thành bộ lọc kiểu mẫu trên thị trường. Bộ lọc này vẫn là bộ lọc phổ biến và thông dụng nhất được sử dụng.Sản phẩm Original của chúng tôi được làm bằng 2 lớp giấy “kraft” nặng, được đục lỗ, xếp nếp và dán lại với nhau và gắn 2 lớp hạn chế giãn nở. Nhờ các lớp hạn chế này, nên sức chứa tối đa được đảm bảo. Original là bộ lọc dành cho tất cả các loại sơn.

Tải Trọng [kg/m2]

Sơn Mài 2.04

Chất rắn cao 2.45

Sợi Tổng Hợp 2.66

Hiệu quả %

Sơn Mài 93.10

Chất rắn cao 98.20

Sợi Tổng Hợp 97.80

Vận tốc không khí được đề nghị

0.5 to 1m/s

Mức sụt áp suất tại/bằng:

0.5m/s 20pa

0.75m/s 30pa

1.0m/s 40pa

Mức sụt áp suất khuyến nghị tối đa:

128 pa (có thể lên tới 256)